Bibliotheek totaaloverzicht alle werkgroepen

Hier treft u het totaaloverzicht van alle ooit gepubliceerde documenten van de voormalige CIW. Let op de actualiteit van het document. De technieken en normen die in deze documenten worden genoemd waren actueel op het moment van publiceren. Een aantal CIW documenten heeft de status BBTinformatiedocument en staan genoemd in Regeling Omgevingsrecht. Deze mogen gebruikt worden bij het bepalen of een techniek kan gezien worden als Best Bestaande Techniek. Deze documenten zijn te vinden onder het kopje "Aangewezen als BBT".


Documenten