CIW 4 1993-04 Afvalwaterproblematiek bij vatenwasserijen

Bij vatenreconditioneringsbedrijven worden gebruikte vaten opnieuw geschikt gemaakt voor de verpakking van een grote verscheidenheid van stoffen. Het gaat voornamelijk om stalen vaten met een inhoud tot 240 liter. Onderdeel van het reconditioneren is het wassen van het vat met loog en het spoelen met water. Door de zeer grote verscheidenheid aan produktrestanten in de vaten ontstaat er een afvalwaterstroom die een cocktail aan verontreinigingen bevat. Hierbij zijn ook verbindingen die behoren tot de groep van de zwarte lijst stoffen.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.