CIW 4 1987-09 Zuivering percolatiewater stortpl huish afvalstoffen

Door werkgroep VI van de "Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren" (CUWVO) is een subwerkgroep "Vuilstortplaatsen" in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van het RiW, DBWIRIZA, waterkwaliteitbeheerders en het Ministerie van VROM. De opdracht van werkgroep VI van de CUWVO aan de subwerkgroep is een onderzoek in te stellen naar de percolatiewaterproblematiek rond stortplaatsen voor huishoudelijke afvalstoffen en ennee te verwerken bedrijfsafval ex art. 4, 17, 25 en 26 van de Afvalstoffenwet.