CIW 4 2000-05 Normen voor het waterbeheer

Dit document wordt genoemd in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht en mag gebruikt worden als informatiedocument voor BBT.

Normen voor stoffen zijn te vinden op de website van het RIVM: Risico's voor stoffen Met het samenbrengen van alle normen op één website maakt de Rijksoverheid een efficiencyslag. Dit voorkomt dubbel werk, onduidelijkheid over de status van normen, en mogelijke inconsistenties.