CIW 5 2002-11 Informatiedesk standaarden water

In dit rapport wordt voorgesteld een gezamenlijke beheerorganisatie in te richten voor gegevensstandaarden in de sector Water: de Informatiedesk standaarden Water, afgekort IDsW. Het voorstel voorziet in een sterke verbetering van de informatievoorziening Water en in condities om pro-actief te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Met de oprichting van de Informatiedesk standaarden Water wordt een logische stap gezet in een samenwerkingsproces dat al een aantal jaren gaande is.