Stel een vraag

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water. De Helpdesk Water is onderdeel van Rijkswaterstaat.

De Helpdesk Water is telefonisch bereikbaar op 088-7977102 (werkdagen van 9.00-12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur )

Privacy

Op de door u ingevoerde persoonsgegevens is het privacystatement van de Helpdesk Water van toepassing.