Stel een vraag

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water. De Helpdesk Water is onderdeel van Rijkswaterstaat.

Het kabinet heeft donderdag 12 maart aanvullende maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat er momenteel geen telefonische ingang is om uw vraag te stellen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier

Privacy

Op de door u ingevoerde persoonsgegevens is het privacystatement van de Helpdesk Water van toepassing.