Stel een vraag

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid. De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water.

De Helpdesk Water is telefonisch bereikbaar via 088 797 07 90, op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur.

Privacy

Op de door u ingevoerde persoonsgegevens is het privacystatement van de Helpdesk Water van toepassing.


logo-iploDe afhandeling van vragen aan de Helpdesk Water vindt plaats door het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Uw vragen worden beantwoord door dezelfde experts en wij leveren dezelfde kennis.