Werkgroep “aanpak opkomende stoffen” onderzoekt de schadelijkheid van nieuwe en onbekende stoffen

De werkgroep “aanpak opkomende stoffen” onderzoekt de schadelijkheid van onbekende stoffen. Zij gebruikt gegevens over voorkomen, gebruik en toxiciteit om stofgroepen te vinden die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit. Voor deze stoffen gaat zij op zoek naar informatie over schadelijkheid, informatie over bronnen en adviseert over een mogelijke aanpak.

Rol en samenstelling van de werkgroep

rol van de werkgroep, samenstelling, werkwijze

Opkomende stoffen die aandacht vragen

Het gaat om biociden, koelwateradditieven, melamine, perfluorverbindingen, non target screening, PMT stoffen