CIW 4 1992-04 Overstortingen uit rioolstelsels en regenwaterlozingen

Tijdens hevige regenval wordt bij gemengde rioolstelsels via rioolwateroverstorten rioolwater op het oppervlaktewater geloosd. Bij gescheiden stelsels wordt al het ingezamelde regenwater, samen met van het verhard oppervlak meegespoelde verontreinigingen, geloosd op het oppervlaktewater.