CIW 4 1997-02 Handreiking regionale aanpak diffuse bronnen

Het doel van deze Handreiking is de regionale overheden en met name de waterkwaliteitsbeheerders met een duidelijke methode en uniforme basisgegevens te stimuleren diffuse bronnen regionaal aan te pakken. Deze Handreiking is bedoeld als een "kookboek met ingrediënten, tips en aanbevelingen voor regionale overheden en met name de waterkwaliteitsbeheerders.