CIW 4 1999-11 Handreiking bij de lozing van membraanconcentraten

Bij de bereiding van drink- en proceswater zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van membraanfiltratie. Bij dit proces komt membraanconcentraat vrij, waar de tegengehouden verontreinigingen in geconcentreerd vorm in aanwezig zijn. Vanuit de drinkwaterleidingbedrijven bestond er behoefte aan een uniforme aanpak ten aanzien van de verwerking van membraanconcentraten. De Commissie Integraal Waterbeheer heeft daarvoor deze Handreiking opgesteld, die ingaat op alle relevante milieu-aspecten van membraanfiltratie bij de waterbereiding.