CIW 4 1993-03 Afvalwaterproblematiek glastuinbouw

De glastuinbouw heeft een teeltareaal van circa 9800 ha (1990) in gebruik, verdeeld over ruim 14.000 bedrijven. De meest geteelde gewassen zijn groenten (45 % van het areaal en 41 % van de bedrijven), snijbloemen (40 % resp. 35 %) en pot/perkplanten (12 % resp. 21 %). De belangrijkste gewassen zijn de vruchtgroenten komkommer, paprika en tomaat alsmede de snijbloemen anjer, chrysant, fresia, gerbera, lelie, orchidee en roos. De glastuinbouw is geconcentreerd in een aantal regio's. De grootste gebieden bevinden zich in Zuid-Holland. Nieuwbouw (van gras naar glas) in de vorm van projectgebieden is gepland in o.a. West-Brabant en Drenthe. Er is reeds lange tijd een ontwikkeling gaande naar grotere, gespecialiseerde bedrijven. De produktiviteit en daarmee het gebruik en de emissie aan hulpstoffen per oppervlakte-eenheid is daarbij toegenomen.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.