Bibliotheek CIW

De Commissie

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) was, tot de opheffing van de commissie op 12 februari 2004, het bestuurlijk overleg voor de afstemming van beleid en uitvoering van integraal waterbeheer. De Commissie bestond uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de overheden die betrokken zijn bij het integraal waterbeheer: waterschappen, provincies en gemeenten, plus directeuren-generaal van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Bibliotheek

In de CIW bibliotheek op dit gedeelte van deze website zijn alle documenten van de voormalige CIW per werkgroep opgenomen. In de navigatie kunt u per werkgroep de documenten raadplegen. Het is ook mogelijk een totaaloverzicht van alle CIW-documenten op te vragen.

Let op de actualiteit van het documenten. De technieken en normen die in deze documenten worden genoemd waren actueel op het moment van publiceren. Een aantal CIW documenten heeft de status BBT informatiedocument en staan genoemd in Regeling Omgevingsrecht. Deze mogen gebruikt worden bij het bepalen of een techniek kan gezien worden als Best Bestaande Techniek. Deze documenten zijn te vinden onder het kopje "Aangewezen als BBT".