CIW 4 1989-02 Afvalwaterproblematiek van champignonteeltbedrijven aanvulling

In het CUWVO VI-rapport "Afvalwaterproblematiek van champignonteeltbedrijven" van augustus 1985 worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de sanering van de afvalwaterlozingen door champignonbedrijven. sinds het uitbrengen van dit rapport zijn er bij de champignonteeltbedrijven een aantal ontwikkelingen geweest die van zodanige aard zijn dat het zinvol wordt geacht om de aanbevelingen uit de eerder genoemde CUWVO-nota aan te vullen. In deze aanvullende nota worden deze ontwikkelingen behandeld en worden de aanvullende conclusies en aanbevelingen, als ook een totaal-overzicht van de aanbevelingen weergegeven.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.