Regeling omgevingsrecht

In de Regeling omgevingsrecht worden in bijlage1 diverse CIW-documenten genoemd welke gezien worden als informatiedocumenten over best bestaande technieken (BBT). Hieronder vindt u een overzicht van deze documenten.