CIW 5 1985-12 Aanbevelingen voor inwinning opslag verwerking van lozings en waterkwaliteitsgegevens

Door verschillende instanties worden ten behoeve van een groot aantal doeleinden de waterkwaliteitsbeheerders benaderd met verzoeken tot het leveren van gegevens met betrekking tot het waterkwaliteitsbeheer. Een ontwikkeling die in sterke mate van invloed kan zijn op deze gegevensuitwisseling is de automatisering van de gegevensbestanden die de laatste jaren plaats vindt bij de waterkwaliteitsbeheerders. Deze ontwikkeling maakt het steeds belangrijker dat in onderling overleg afspraken worden gemaakt gericht op een goed functionerend informatiesysteem voor het waterkwaliteitsbeheer. Einddoel daarbij is een situatie waarin inwinning, opslag en verwerking van gegevens enerzijds -en de landelijke vraagstelling ten aanzien van de gegevensbestanden anderzijds in voldoende mate op elkaar zijn afgestemd.