CIW 4 1998-03 Protocol opwaarts spuiten laanbomen

Het opwaarts spuiten is een techniek waarvoor geen maatregelen uitgewerkt zijn in eerdergenoemd rapport. Bij het opstellen van het rapport is destijds geconcludeerd dat het niet mogelijk was om met goede aanbevelingen te komen ten aanzien van de zogenaamde axiaalspuit. Dit had twee redenen:

• er was en er is geen goed alternatief voor de axiaalspuit (in delaanbomenteelt).
• het areaal laanbomen is niet zo groot in Nederland terwijl het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen in deze sector niet zo hoog is. Daarmee is het overgelaten aan de desbetreffende waterbeheerder om in voorkomende gevallen met maatregelen te komen.