CIW 4 2004-04 BREF Oplegnotitie Pulp en papierindustrie

Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener ondersteuning te bieden bij de toepassing van het BAT Referentie (BREF) document voor de pulp- en papierindustrie. Hierin worden het toepassingsgebied van het BREF, de veranderingen in de Nederlandse regelgeving als gevolg van dit BREF-document en de relatie tussen het BREF en andere relevante regelgeving beschreven.
De oplegnotitie moet in samenhang met het BREF-document worden gelezen.

Het BREF Pulp- en papierindustrie beschrijft de relevante productieprocessen, de bijbehorende milieuaspecten, de technieken die als BAT (Best Available Techniques) zijn te beschouwen en de resultaten die met die technieken gehaald kunnen worden.

Dit document was tot 1-1-2016 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.