CIW 4 2000-06 Stoffen overzicht internationale waterkaders

Het initiatief tot het opstellen van de notitie is genomen om gehoor te geven aan de vaak geuite behoefte om orde te scheppen in en bekend te raken met de veelheid aan lijsten en het bestaansrecht van de diverse lijsten naast elkaar. Het overzicht geeft per internationaal waterkader informatie over:

• selectie-mechanisme voor stoffen;
• stoffenlijst(en);
• doel van de stoffenlijst (normstelling, maatregelen, uitvoering);
• implementatie in Nederland.

Het overzicht is nadrukkelijk bedoeld als informatief naslagwerk; een analyse en beoordeling van de verschillen tussen de diverse stoffenlijsten maakt geen onderdeel uit van het overzicht.