CIW 4 1990-02 Afvalwaterproblematiek tandheelkundige verzorging

Instellingen voor tandheelkundige verzorging omvatten praktijken van tandartsen-algemeen practici, specialisten en mondhygiënisten, tandheelkundige faculteiten en tandtechnische laboratoria. De afvalwaterproblematiek spitst zich voornamelijk toe op de tandartspraktijken, met name door de lozing van kwik en enkele andere zware metalen in de vorm van amalgaamresten. Het betreft een zeer groot aantal kleine lozingen op de riolering. Er is sprake van ca. 6ooo tandartsen.