CIW 4 1994-02 GFT-afvalverwerking

Voor de organische afvalstromen in het totale afvalaanbod wordt composteren/vergisten als een goede verwerkingsmogelijkheid beschouwd. Voor composteringhergisting met als doel hergebruik van het eindprodukt komen in aanmerking GFT-afval van huishoudens, tuinbouwafval, veilingafval, afval van groenonderhoud e.d.