CIW 4 1988-08 Scenarios voor fosfaatverwijdering op awzi

In het kader van de uitwerking van het Rijn Aktieplan (RAP) en het Noordzee aktieprogramna (NAP) werd door de CUWVO de Werkgroep Aktieplan Defosfateren (WAD) in het leven geroepen. De WAD presenteert in het voorliggende rapport een aantal scenario's volgens welke de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders in 1995 kunnen defosfateren om aan hun deel van de reduktiedoelstellingen van RAP
en NAP (50% vermSndering van de fosfaatbelasting op Rijn en Noordzee) te voldoen.