CIW 4 1990-04 Emissieproblematiek agrarische bedrijven

De land- en tuinbouw is een belangrijke ruimtelijke en economische faktor in ons land. Zo'n 65 procent van de bodem in Nederland is in gebruik ten behoeve van agrarische produktie. Jaarlijks wordt hierop circa 17.000 tot 21.000 ton bestrijdingsmiddelen gebruikt, uitgedrukt als aktieve stof. De helft hiervan is grondontsmettingsmiddel. Verreweg het grootste gedeelte van de landbouwbestrijdingsmiddelen wordt toegepast in de akkerbouw. Daarin heeft de teelt van aardappelen een groot aandeel.