CIW 4 1994-12 Afvalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven

Redenen waarom deze bedrijven onderwerp zijn van een bedrijfstakstudie zijn de volgende. Allereerst oefenen de bedrijven die onder deze groep vallen activiteiten uit op verschillende bedrijven in de diverse sectoren van de land- en tuinbouw, waardoor verwacht mag worden dat vanwege bedrijfshygiënische redenen vaker reiniging van de machines zal plaatsvinden. Hiernaast speelt een rol dat door een belangrijk deel van de landbouwloonbedrijven en met name door de gespecialiseerde loonspuitbedrijven (w.o. vliegtuigspuitbedrijven) werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd, waarbij mogelijk emissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen optreden. Ten slotte wordt verwacht dat landbouwloonbedrijven een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van restanten puitvloeistof en reinigingswater afkomstig van het uit- en inwendig reinigen van spuitmachines.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.