CIW 4 1984-09 Aanbevelingen opzet routinematig waterkwaliteitsonderzoek

De voorliggende nota is geschreven opdat waterkwaliteitsbeheerders uitgaande van dezelfde kriteria bij vergelijkbare omstandigheden komen tot een zoveel mogelijkn gelijke inrichting van het meetnet.