CIW 4 1990-12 Aanbevelingen monitoren van stoffen van de M-lijst uit de Derde nota waterhuishouding

De tot nu toe gehanteerde richtlijnen hebben betrekking op oppervlaktewater. Dit betekent dat vooral de bemonstering, analyse en toetsing van stoffen in de waterbodem en in zwevende stof uitgewerkt moet worden. Dit geldt ook voor de presentatie de beoordelingsresultaten in de verschillende compartimenten.