Organisatie

De Helpdesk Water is gehuisvest bij de Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL). De helpdesk richt zich op het ontsluiten van kennis die aanwezig is binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin. Hierbij wordt intensief samengewerkt met diverse organisatieonderdelen zowel binnen Rijkswaterstaat als daar buiten. Op deze manier kan de helpdesk uw vragen snel en efficiënt beantwoorden, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis.

Samenstelling

De Helpdesk Water is samengesteld uit een aantal vaste medewerkers van RWS WVL. Daarnaast wordt regelmatig een beroep gedaan op specialisten.

Producten

Naast de telefonische ondersteuning aan waterbeheerders, regionale directies van de waterstaat, ingenieursbureaus, adviesbureaus en burgers brengt de helpdesk regelmatig digitale nieuwsbrieven uit, onderhoudt deze website en verzorgt diverse cursussen op het vakgebied.

Contact met de Helpdesk Water

Contact: Zie ons vragenformulier
Telefoon: 088-7977102
Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur.
Postadres:

Rijkswaterstaat / Water, Verkeer en Leefomgeving
Helpdesk Water
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Bezoekadres:

Zuiderwagenplein 2
Lelystad

De Helpdesk Water is onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland van RWS