CIW 4 1982-03 Afvalwaterproblematiek grafische industrie

AI naar gelang van het produktieproces kunnen de volgende verontreinigende stoffen vrijkomen: cadmium, chroom, koper, nikkel, zilver, zink, magnesium, ijzer, ferricyanide, verschillende soorten organische oplosmiddelen, gelatine, asfaltlak, detergenten en verschillende zouten en zuurstofbindende stoffen. Deze, bij de processen vrijkomende stoffen worden niet allemaal geloosd.