CIW 5 1993-03 Landelijke watersysteemrapportage 1993

In de voorgaande rapportage is daarnaast de ecologische beoordeling van stromende wateren opgenomen en is een eerste aanzet gegeven voor een geïntegreerde beoordeling van diverse aspecten. De voorliggende rapportage zet deze lijn voort door ook aandacht te besteden aan de ecologische kwaliteit van meren en plassen en sloten.