CIW 4 1999-07 Evaluatie waterakkoorden

van betrokkenen) te verkrijgen in de totstandkoming en de werking van waterakkoorden binnen het waterbeheer. Op grond van deze ervaringen in de praktijk en rekening houdend met en anticiperend op nieuwe ontwikkelingen binnen het waterbeleid, worden:

aanbevelingen gedaan voor aanpassing van het instrument ‘waterakkoord’, neer te leggen in een gewijzigde ‘leidraad’ (doelstelling in enge zin) en/of;

aanbevelingen gedaan over aanpassing van het kader waarbinnen dit instrument zich bevindt en in hoeverre het instrument zelve aanpassing behoeft (doelstelling in brede zin); hierbij wordt geen beperking
opgelegd aan de reikwijdte van de aanbevelingen.