CIW 3 2004-02 Samen leven met grondwater

Met de aanbevelingen uit dit rapport, maar ook met het wederzijdse vertrouwen dat is ontstaan tijdens de totstandkoming van dit advies, is een flinke stap gezet richting een water-, bouw- en leefomgevingbeleid waarin grondwaterproblemen tot het verleden zullen behoren. Een volgende stap voorwaarts mag worden verwacht van het opstellen van bestuurlijke spelregels voor de aanpak van de stedelijke grondwaterproblematiek die Unie en VNG conform het Nationaal Bestuursakkoord Water op zullen stellen in 2005. Daarnaast nemen de twee organisaties de grondwaterproblematiek ook mee bij het opstellen van een format voor gemeentelijke waterplannen.