Emissiebeheer

Bij de menukeuze 'Emissiebeheer' treft u relevante informatie aan met betrekking tot emissies naar water. Dit betreft informatie voor vergunningverleners, handhavers en heffingmedewerkers. Ook is hier informatie beschikbaar over begrippen als 'Communaal', 'Diffuus', 'Industrieel' en 'Landbouw'. Ook is een hoofdstuk opgenomen over registratie van gegevens en de in het Emissiebeheer gebruikelijke ICT-hulpmiddelen.