CIW 5 2004-02 Meetplan radioactiviteit meetnet bij kernongevallen

Let op: Dit meetplan is gerevitaliseerd en heet nu Nationaal meetplan voor metingen in water bij nucleaire ongevallen.

In dit rapport zijn de procedures beschreven voor de activering van een radioactiviteitsmeetnet, monsterneming en analyse in oppervlaktewater en zuiveringsslib. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een vrijwillig routinemeetnet en een in het kader van de waterstaatswet verplicht calamiteitenmeetnet. Ook is aandacht besteed aan de informatievoorziening en de mogelijke maatregelen tijdens de bestrijdingsfase van een nucleair ongeval. In een aantal bijlagen is achtergrond informatie gegeven over de gebeurtenisschaal van nucleaire ongevallen, de stralingsnormen, een voorbeeld van een kernongeval en de afwikkeling daarvan.