CIW 4 1992-02 Afvalwaterproblematiek glastuinbouw tussenrapportage

Het is voor de waterkwaliteitsbeheerder, maar ook voor de glastuinbouwer zelf, van groot belang dat op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid ontstaat over de emissiebeperkende maatregelen die vereist worden. Nieuwe glastuinbouwbedrijven lopen namelijk het risico dat indien niet nu voldoende wordt geïnvesteerd in milieumaatregelen, deze investeringen in de nabije toekomst toch zullen worden geëist.