CIW 5 1997-03 Landelijke watersysteemrapportage 1997

In eerste instantie is in de landelijke rapportage alleen aandacht besteed aan de fysisch-chemische waterkwaliteit. De laatste jaren is steeds meer invulling gegeven aan integraal waterbeheer, waarbij de watersysteembenadering centraal staat. De “Landelijke Watersysteemrapportage” geeft vorm aan deze integrale benadering, door meerdere aspecten van het watersysteem te beschrijven. Naast de fysischchemische waterkwaliteit maken de kwaliteit van zwevend stof en waterbodems, de ecologische beoordeling van diverse watertypen en emissies thans deel uit van de rapportage.

Dit is de laatste keer dat de Landelijke Watersysteemrapportage in deze vorm wordt uitgebracht. Met ingang van 1998 zullen de Voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden en de Landelijke Watersysteemrapportage worden geïntegreerd in een vernieuwde Voorgangsrapportage.