CIW 4 2003-06 Warmtelozing in oppervlaktewater en uitwisseling met de atmosfeer

Temperatuur van oppervlaktewater wordt naast transport van het water bepaald enerzijds door atmosferische invloeden en anderzijds door warmtelozingen en –onttrekkingen. De invloed van de atmosfeer wordt in rekening gebracht door de zogenaamde “absolute temperatuur modellen” of “warmtebalans modellen” en kent vele termen zoals zoninstraling, reflectie, terugstraling, bewolkingsgraad en verdamping. Deze modellen worden vaak gebruikt wanneer men de natuurlijke achtergrondtemperatuur van een (stuk van het) watersysteem wil kunnen beschrijven onder invloed van de seizoensmatig veranderlijke atmosferische omstandigheden. Ook voor de bestudering van het ontstaan en verdwijnen van temperatuurgelaagdheid in diepere watersystemen zoals meren, zandwinputten en de Noordzee worden deze modellen toegepast. In deze modellen kunnen warmtelozingen en –onttrekkingen in de berekening worden betrokken.