Overzicht besloten delen

Hieronder staat een overzicht van de besloten delen op deze website. Direct betrokkenen kunnen op deze besloten delen informatie uitwisselen binnen projecten of werkgroepen. Per besloten deel is een contactpersoon benoemd. Deze contactpersoon verstrekt uitnodigingen aan de deelnemers.

De Helpdesk Water verleent in geen enkel geval toegang tot de besloten delen.