Colofon

Voor vragen over water kan Nederland sinds 1 januari 2006 op één centraal punt terecht: de Helpdesk Water. Sinds 2010 is de Helpdeskwater een onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland bij Rijkswaterstaat.
In samenwerking met andere organisaties, zoals de Unie van Waterschappen, streeft de Helpdesk Water er naar om zo goed en efficiënt mogelijk de vragen te beantwoorden. Met de instelling van de Helpdesk Water is een grote stap gezet om een einde te maken aan de versnippering van de vele loketten die er op watergebied zijn. Of het nu gaat om waterbeleid, wet- en regelgeving, vergunningen, of om vragen over getijdenwerking en waterbodems, de Helpdesk Water zal de vragen kunnen beantwoorden.’

Besluitvorming

De strategienotitie (pdf, 881 kB), het voorstel voor de implementatie (doc, 131 kB) van de Helpdesk Water alsmede de LBOW notitie (doc, 38 kB) die hebben geleid tot de oprichting van de Helpdesk Water zijn vanaf deze site te downloaden. Met de instelling van de Helpdesk Water wordt de afspraak zoals verwoord in het Nationaal Bestuursakkoord Water (pdf, 242 kB) (artikel 15 punt 40) ingevuld.

Introductie

Bij de introductie van de Helpdesk Water is een kort promotiefilmpje (zip, 21 MB) gemaakt (circa 22 MB). U kunt dit filmpje unzippen en bekijken op uw computer.