CIW 4 1989-09 Afvalwaterproblematiek van bestrijdingsmiddelen formulerende bedrijven

Formuleren van bestrijdingsmiddelen is te omschrijven als het geheel van aktiviteiten en handelingen (voornamelijk fysisch bepaald) om een aktieve stof of mengsel van stoffen in een dusdanige vorm te brengen dat het als zodanig danwel na verdunning kan worden toegepast. Dit wordt uitgevoerd in circa 20 bedrijven binnen Nederland. Van deze bedrijven zijn er zes waar eveneens aktieve stoffen gesynthetiseerd worden.