CIW 4 1989-09 Auto en aanverwante bedrijven

De groep auto- en aanverwante bedrijven is groot en bestaat uit meerdere categorien. Het totaal aantal auto- en aanverwante bedrijven bedraagt 11.000. Het aantal bedrijven waar motoren worden gereviseerd, auto's worden gedeconserveerd en anti-roestbehandelingen worden gegeven bedraagt respectievelijk 70, 1300 en 1600. In ongeveer 8.000 bedrijven worden deze aktiviteiten niet uitgevoerd. De verontreiniging uit de bedrijfstak is beschreven aan de hand van de aktiviteiten binnen de bedrijven.