CIW 4 2002-11 BREF Oplegnotitie chlooralkaliproducerende industrie

Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener ondersteuning te bieden bij de toepassing van het BAT Referentie (BREF) document voor de Chlooralkaliproducerende industrie. Hierin worden het toepassingsgebied van het BREF, de veranderingen in de Nederlandse regelgeving als gevolg van dit BREF-document en de relatie tussen het BREF en andere relevante regelgeving beschreven. De oplegnotitie moet in samenhang met het BREF-document gelezen worden.

Dit document was tot 1-1-2012 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.