CIW 4 1996-01 Recirculatie drainagewater van grondgebonden glastuinbouwbedrijven

Op 1 november 1994 is het Lozingenbesluit WVO glastuinbouw in werking getreden. In dit besluit is, op basis van de aanbevelingen in de CUWVOrapportage "Afvalwaterproblematiek glastuinbouw" van maart 1993, een saneringslijn voor de lozingen van afvalwater van deze sector uitgezet. Deze saneringslijn bestaat onder meer uit het recirculeren van afvalwater. Aan het recirculeren van afvalwater is in het Lozingenbesluit voor grondteelt o.a. vorm gegeven door de waterkwaliteitsbeheerder de mogelijkheid te bieden om bij nadere eis recirculatie van drainagewater te verplichten (vanaf 1/1/1998). De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de toenmalige CUWVO verzocht een richtlijn op te stellen voor het stellen van deze nadere eis.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.