CIW 5 2001-03 Leidraad monitoring

De Leidraad heeft tot doel de vergelijkbaarheid in de monitoringspraktijk van het Nederlandse waterbeheer te vergroten door beheerders in hoofdlijnen te ondersteunen bij het opstellen van een monitoringstrategie. Daartoe wordt een algemeen kader voor het opstellen van een monitoringstrategie gegeven, aangevuld met praktische wetenswaardigheden. Tevens wordt voor verschillende thema’s tot een uitdieping van de algemene monitoringstrategie gekomen. De informatiebehoefte voor deze thema’s wordt beschreven door het benoemen van, of verwijzen naar gespecificeerde informatiebehoeften in andere kaders. Daarnaast beschrijft de Leidraad de informatiebehoefte op nationaal niveau, de specifieke CIW-vraag, met als doel aan te sluiten bij de eerdere aanbevelingen die in dit kader door de CIW zijn uitgebracht.