CIW 4 2004-04 BREF Oplegnotitie Ferrometaalverwerkende industrie

Deze oplegnotitie is bedoeld om de vergunningverlener te ondersteunen bij de toepassing van het BAT Referentie (BREF) document voor de ferrometaalbewerking. Hierin worden het toepassingsgebied van het BREF, de veranderingen in de Nederlandse regelgeving en de relatie tussen dit BREF-document en andere relevante regelgeving beschreven. De oplegnotitie moet in samenhang met het BREF-document gelezen worden.

De inhoud van het BREF Ferrometaalbewerking sluit aan op het BREF IJzer en staal waarin de productie van ruwijzer en staal tot en met het gietproces wordt behandeld. Het BREF Ferrometaalbewerking behandelt het warmwalsen, koudwalsen en -trekken, thermische metaalbekleding en de bijbehorende voor- en nabehandeling van de staalproducten.

Dit document was tot 1-1-2016 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.