CIW 4 1989-01 Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreinigingen in het aquatisch milieu

Het onderzoek waarover in deze nota wordt gesproken richt zich op het beschrijven van de aanwezigheid van microverontreinigingen in het aquatisch milieu, zodanig dat beoordeling van de milieukwaliteit mogelijk is door vergelijking van de onderzoeksresultaten met milieukwaliteitseisen of referentiewaarden. Een integrale risico-evaluatie via inschatting van potentiële biologische effecten van milieuverontreiniging is hier echter niet aan de orde.