CIW 4 2003-12 Protocol verantwoordelijkheden zwemwaterkwaliteit

In 1996 is, door de toenmalige Werkgroep monitoring zwemwaterkwaliteit van CIW-V, een advies uitgebracht over de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot metingen en rapportage van de Nederlandse zwemwaterkwaliteit. Met de aanbevelingen uit het advies is de procedure rondom zwemwater sterk verbeterd. het gaat daarbij om: het toekennen van de functie zwemwater, het aanwijzen van badzones, het meten van de waterkwaliteit en het rapporteren van de meetresultaten aan de Europese Commissie. Desondanks is de Staat der Nederlanden verwikkeld geweest in een procedure bij het Europese Hof voor het niet voldoen aan de Europese zwemwaterrechtlijn. Op 19 maart 2002 is Nederland veroordeeld omdat de zwemwaterkwaliteit en de bemonsteringsfrequentie niet volledig aan de richtlijn hebben voldaan. De veroordeling in de Hofzaak was voor de CIW-werkgroep ‘Water en milieu’ aanleiding om de subwerkgroep Zwemwater te vragen de verantwoordelijkheden rondom zwemwater opnieuw duidelijk te maken. Omdat de verantwoordelijkheden rondom zwemwater sinds 1996 niet wezenlijk zijn veranderd kiest de subwerkgroep ervoor het protocol uit 1996 te updaten. De aanpassingen blijven beperkt tot het in de huidige context plaatsen van de verantwoordelijkheden en het in het protocol opnemen van de aanbevelingen die zijn uitgebracht naar aanleiding van de veroordeling in de Hofzaak.