CIW 4 1989-06 Aanbevelingen mbt sanering lozingen laboratoria herziene nota

In het afvalwater van laboratoria kunnen zuurstofbindende, toxische en slecht afbreekbare, milieubelastende stoffen worden aangetroffen. Voor vele van deze stoffen geldt de directe emissie-aanpak (zie IMP-water 1985-1989). In dit rapport is nagegaan op welke wijze de lozing van afvalstoffen in laboratoria kan worden beperkt.