CIW 4 1989-12 Zeefdrukkerijen

Met ingang van 22 juni 1989 zijn de zeefdrukkerijen die lozen op de gemeentelijke riolering vergunningplichtig geworden voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Dit betekent dat de waterbeheerder op wiens oppervlaktewater of rioolwaterzuiveringsinstallatie de riolering uitkomt een WVO-vergunning verleent (en daarbij lozingseisen kan stellen). In het afvalwater van zeefdrukkerijen worden o.a. milieuvreemde toxische en slecht afbreekbare stoffen aangetroffen. In dit rapport wordt aangegeven op welke wijze en tegen welke kosten de lozing van afvalstoffen uit zeefdrukkerijen kan worden voorkomen en beperkt. Ai eerder is een CUWVO-VI rapport met betrekking tot de "Afvalwaterproblematiek Grafische industrie" (1982) uitgebracht. Daarin is echter niet diepgaand op de specifieke afvalwateraspecten van het zeefdrukproces ingegaan.