CIW 4 1981-05 Afvalwaterproblematiek metaalindustrie

In het afvalwater, afkomstig van de metaalindustrie kunnen, afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, stoffen voorkomen die schadelijk zijn voor het aquatisch milieu. Met name de minerale oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, de zware metalen en cyaniden zijn in dit verband van belang.