CIW 5 1996-03 Landelijke watersysteemrapportage 1996

Voor het eerst wordt de “Landelijke Watersysteemrapportage” in kleurendruk uitgebracht. Dit komt vooral de weergave van de trendmatige ontwikkelingen ten goede, omdat zowel de meetgegevens als de normtoetsing in een figuur worden weergegeven. In de gehele rapportage zijn de trendmatige ontwikkelingen grafisch gepresenteerd. Voor het eerst zijn de trendmatige ontwikkelingen in het zwevend stof opgenomen. Er is meer aandacht besteed aan de fysisch-chemische kwaliteit in en de emissie naar de zoute wateren. Het hoofdstuk “functiegerichte doelstellingen” behandelt voor het eerst de functie “water voor schelpdierachtigen”.