CIW 4 2003-05 Standaardisatie Wvo vergunningen

De waterkwaliteitsbeheerders willen hun menskracht en middelen zoveel mogelijk inzetten op die activiteiten die de meeste milieuwinst opleveren en dus de waterkwaliteitsdoelstellingen dichterbij brengen.
De laatste jaren is sprake van een verschuiving van de aanpak van puntbronnen naar de aanpak van diffuse bronnen. De activiteiten die vooral betrekking hebben op het uitvoeren van wettelijke taken (vooral middels vergunningverlening en handhaving voor puntbronnen) dienen daarom zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd. In CIW-kader zijn als onderdeel van bedrijfstakstudies al de nodige
specifieke standaarden voor Wvo-vergunningen ontwikkeld. Voor een aantal branches ontbreken nog standaarden. Verder hanteert iedere waterkwaliteitsbeheerder zijn eigen "algemene model" voor
de Wvo-vergunning en de Wvo-vergunningaanvraag. Teneinde meer uniformiteit te krijgen in Wvo-vergunningen van verschillende waterkwaliteitsbeheerders en bovendien tijdswinst te halen bij het
schrijven van Wvo-vergunningen is in het kader van het project Emissiekader NW4 in 2001 het deelproject "Standaardisatie Wvovergunningen" geformuleerd.

Dit document was tot 1-1-2013 een aangewezen document in het kader van de regeling omgevingsrecht.